2 miljoen voor verbeteren algemeen gezondheidsbeleid van Mozambique

Door Geert Bourgeois op 30 oktober 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking, kent de Vlaamse Regering vandaag een subsidie toe aan het gemeenschappelijk programma voor de gezondheidssector Prosaúde in Mozambique. De Vlaamse Regering maakt voor dit project 2 miljoen euro vrij.

Als solidaire deelstaat hecht Vlaanderen veel belang aan ontwikkelingssamenwerking. Vlaanderen zet zijn middelen op de meest efficiënte manier in, vermijdt versnippering en kiest voor een duidelijk concentratiebeleid en een beperkt aantal thema’s waarin het een grote deskundigheid en ervaring heeft en zo het verschil kan maken.

In 2005 besliste de Vlaamse Regering om toe te treden tot de Mozambikaanse Sector Wilde Approach (SWAp) en begrotingssteun te geven aan het Mozambikaanse Ministerie van Gezondheid. Vlaanderen levert sinds 2013 technische expertise aan om zo de begeleidingsdialoog over management van publieke financiën in gezondheidssector te versterken. Echter, de Mozambikaanse volksgezondheid wordt nog steeds geconfronteerd met belangrijke uitdagingen, meer bepaald op het gebied van gelijkheid, kwaliteit en management.

Om met deze uitdagingen om te gaan, kent de Vlaamse Regering een subsidie van 2 miljoen euro toe aan het Ministerie van Gezondheid in Mozambique. Met deze steun wil Vlaanderen vooral inzetten op de verbetering van het algemeen gezondheidsbeleid in Mozambique. Vlaanderen werkt hiervoor aan het transversale thema ‘goed bestuur’ en wil zo de bestuurlijke verbetering bewerkstelligen. De focus ligt hierbij op eigenaarschap en zelfredzaamheid.

Vlaanderen volgt de evolutie in Mozambique en de inzet van de middelen nauwlettend op. Hiervoor zijn er extra controlemaatregelen: wekelijkse monitoring van de rekeningen, maandelijkse rapportering van de besteding van fondsen en een jaarlijkse externe audit.

Minister-president Geert Bourgeois: “Vlaanderen is in Mozambique een innovatieve en betrouwbare donor, die niet alleen focust op de operationele aspecten van programma-uitvoering, maar ook op gezondheidszorg en het ontwikkelen en uitvoeren van een efficiënt en effectief gezondheidsbeleid op nationaal vlak.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is