129.000 euro voor vernieuwing van de dreven in het Park van Brasschaat

Door Geert Bourgeois op 18 juli 2017, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 129.173,55 euro toe aan het gemeentebestuur van Brasschaat voor het vernieuwen van de dreven in het gemeentelijke Park van Brasschaat. Het 170 ha grote park gaat terug tot in de 17de eeuw, en is sinds 2009 beschermd als erfgoedlandschap.  

Bomen

Het publieke park bevat zo’n 9 km aan dreven met hoofdzakelijk beuken en zomereiken. In totaal staan er om en bij de 2.300 bomen. Nadat enkele grote exemplaren onverwacht omvielen, werd een Visual Tree Assessment (een boomveiligheidscontrole) uitgevoerd. Daaruit bleek dat van alle bomen met een stam dikker dan 70cm, maar liefst de helft tot de categorie ‘onveilig’ behoorde. Vele andere bomen hadden dringende onderhoudswerken nodig.

Deze premie zal worden aangewend voor de rooi – en aanplantingswerken van de Graaf Reussensdreef en de Hemeldreef, waarbij zieke bomen zullen vervangen worden. 

 

 

Meer technische informatie:

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14891

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is