Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois op 21 juni 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering, Rampen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of gemeenten die de jongste dagen te kampen hebben gehad met overvloedige regenval, in aanmerking komen voor een erkenning als ramp. Minister-president Geert Bourgeois: “De overvloedige neerslag, de hagel en stormwinden op diverse data …

Door Geert Bourgeois op 15 mei 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering, Justitie - Algemeen, Veiligheid & justitie

Vandaag is een gemeenschappelijke omzendbrief inzake de strafrechtelijke prioriteiten in Vlaanderen door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Justitie Koen Geens en het College van Procureurs-Generaal ondertekend. Hierin wordt aangegeven welke overtredingen de Vlaamse regering …

Door Geert Bourgeois op 10 mei 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Vlaamse regering

Met Initiatief TruStone hebben de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector samen met de overheden, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen. De sector gaat direct aan de slag met het in kaart brengen van risico’s in de …

Door Geert Bourgeois op 8 mei 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Vlaamse regering

Vandaag lanceren minister-president Bourgeois en staatssecretaris Knops een innovatief project om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Beide partijen onderzoeken hoe ze hun vergunningen, procedures en andere relevante regelgeving beter op elkaar kunnen afstemmen om …

Door Geert Bourgeois op 2 mei 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Op verzoek van Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft het Vlaamse departement Kanselarij en Bestuur een studie gemaakt om de investeringscijfers op Vlaams niveau gedetailleerd in kaart te brengen. Resultaat: Vlaanderen spendeerde in 2017 3,55% van het Vlaamse BBP aan investeringen. Geert …

Door Geert Bourgeois op 26 april 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed, Vlaamse regering

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, keurt het onroerenderfgoedrichtplan voor de bescherming van de mergelgroeven in Riemst goed. Het is de eerste keer sinds de recente decreetwijziging dat er een onroerenderfgoedrichtplan wordt goedgekeurd. “Het …