Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois op 10 december 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, keurt de Vlaamse regering twee subsidies voor een totaalbedrag van meer dan 3 miljoen euro goed om de gevolgen van de klimaatverandering in het Zuiden op een innovatieve manier op te lossen: 589 …

Door Geert Bourgeois op 22 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

De onderhandelaars hebben zopas een akkoord bereikt over de politieke verklaring met betrekking tot de toekomstige relaties. De minister-president is voorzichtig positief en ziet het voorstel van politiek akkoord als een bijkomende stap richting een geordende en handelsvriendelijke Brexit. Bovenop …

Door Geert Bourgeois op 19 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Vlaams Minister-president Geert Bourgeois,  Waals minister-president Willy Borsus en Frans Minister van Europese zaken Nathalie Loiseau, ondertekenen op 19 november het Grensleie-Verdrag tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. “Door dit verdrag kan de Grensleie aangepast worden voor grote …

Door Geert Bourgeois op 16 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

*** English version below *** …

Door Geert Bourgeois op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking, kent de Vlaamse Regering een subsidie toe aan vzw Rode Kruis Vlaanderen Internationaal voor een regionaal EHBO-initiatief voor zuidelijk Afrika. Met dit initiatief wil Rode Kruis …

Door Geert Bourgeois op 5 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Vlaamse regering

Vandaag vond de 4e Vlaams-Nederlandse top plaats in Middelburg. Deze ontmoetingen op het hoogste politieke niveau tussen Nederland en Vlaanderen vinden sinds 2011 plaats met het oog op het verbreden en verdiepen van de samenwerking op zoveel mogelijk concrete dossiers. De bijeenkomst vond plaats …