“Dit vrijhandelsakkoord is cruciaal voor exportland Vlaanderen: als open economie hebben wij het meest te winnen bij dit verdrag”, verklaart Bourgeois. “Daarnaast kan TTIP ook een wereldwijde standaard uitzetten voor toekomstige vrijhandelsakkoorden. Kortom: dit is een opportuniteit die we niet mogen laten schieten." 

Nood aan eerlijk debat

De minister-president roept ook op om het debat eerlijk te voeren. "Er wordt veel foute informatie verspreid over TTIP: de lidstaten hebben een omlijnd mandaat gegeven aan de Europese Commissie voor lagere douanetarieven en minder handelsbelemmeringen, maar ook voor het  behoud van onze veiligheids-, gezondheids- en sociale normen. Toch hoor ik nog steeds - ten onrechte - beweren dat er wordt onderhandeld over zaken die buiten dat mandaat vallen. Daarbij is dit een van de meeste transparante onderhandelingen ooit: alle onderhandelingsposities van de Europese Unie staan online. En de gezamenlijke werkdocumenten zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Europees Parlement en de nationale parlementen, zelfs voor de leden van het Vlaams Parlement."

Minister-president Bourgeois roept alvast op om de neuzen in Europa eensgezind in dezelfde richting te houden en de Europese Commissie de kans geven om de onderhandelingen verder te zetten op basis van het mandaat dat is overeengekomen. “Anders hebben de Britten straks nog eerder een handelsakkoord met de VS dan wij!”