Compensatiefonds om brexit op te vangen

Een van de positieve zaken uit het voorstel van Charles Michel is de aanzet voor een compensatiefonds om de gevolgen van de brexit op te vangen. Geert Bourgeois wijst er op dat hij als eerste vroeg dat de EU solidair zou zijn met de regio’s en sectoren die het meest getroffen worden door de brexit. Hij herinnert eraan dat Vlaanderen in het geval van een harde Brexit 2,6 procent van zijn bnp en 28.000 jobs verliest. Zelfs in het geval van een akkoord is het verlies nog altijd zeer groot. In die zin is het voorgestelde bedrag van vijf miljard voor alle getroffen regio’s samen dan ook veel te laag.

Corona: 37 miljard voor amper getroffen Polen, 5,5 voor België

Positief is ook dat de voorzitter van de Europese Raad bij de verdeling van de middelen rekening wil houden met de eigenlijke impact van de coronacrisis, in tegenstelling tot het eerdere voorstel van de Europese Commissie. Hij wil 30 procent van het herstelfonds toekennen op basis van de daling van het bnp in 2020 en 2021. Dat is echter totaal onvoldoende, vindt Bourgeois. “Het volledige pakket zou moeten gebaseerd zijn op de daling van de welvaart ten gevolge van corona. Minstens zou de verhouding (30/70, red.) omgekeerd moeten zijn. Het is in dat opzicht veelbetekenend dat ik geen antwoord krijg op mijn schriftelijke vraag van 3 juni aan de Europese Commissie over de pre-coronacriteria die de Commissie hanteert. Zo krijgt Polen dat amper getroffen is 37,7 miljard subsidies uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, terwijl België, dat slechter scoort dan het EU-gemiddelde, daarvan slechts 5,5 miljard krijgt.” 

EU op weg naar schuldenunie

De N-VA-fractie is tevens teleurgesteld dat Charles Michel ook de weg opgaat van een schuldenunie en bovendien ook opteert voor de scheve verhouding van 500 miljard giften en slechts 250 miljard leningen. Ook hier zou de verhouding minstens omgekeerd moeten zijn. Gelukkig zal elke lidstaat een eigen herstelplan moeten indienen dat op zijn merites wordt beoordeeld door de Commissie en goedgekeurd door de Raad.

Tot slot benadrukt de N-VA-delegatie bij monde van Geert Bourgeois dat een écht herstelbeleid voor de Unie gericht moet zijn op onderzoek, ontwikkeling en innovatie. “Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat Charles Michel onvoldoende de shift maakt naar een toekomstgerichte begroting. Er zit weliswaar 13 miljard voor Onderzoek & Ontwikkeling in het Corona Herstelfonds, maar dat is veel te weinig en in de meerjarenbegroting  vermindert hij het budget met vijf miljard. Goede bedoelingen, maar te weinig. De wereld wacht niet op ons.”