Burgerloket

Zo voorziet het een kader een experimentregelgeving en regelluwe zones. Voorts is het de ambitie om maximaal digitaal te werken. Burgers die bij de Vlaamse overheid premies en vergunningen aanvragen, kunnen dat digitaal. Daarnaast komt er een burgerloket, waar elke Vlaming een overzicht kan krijgen van zijn gegevens en interacties met de overheid.

Strategische belangen

Tot slot biedt het Bestuursdecreet de regering de mogelijkheid om beslissingen van Vlaamse overheidsinstellingen te vernietigen indien die de strategische belangen van Vlaanderen ondermijnen. Die vernietigingsmogelijkheid is niet van toepassing op het Vlaams Parlement en de parlementaire instellingen.