Vlamingen kunnen zelf beleidsvoorstellen indienen

Door Geert Bourgeois op 6 december 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid
Geert Bourgeois

Vlaamse burgers kunnen binnenkort zelf het initiatief nemen om beleidsvoorstellen in te dienen bij de Vlaamse overheid. Dat is een van de nieuwigheden in het Vlaamse Bestuursdecreet dat minister-president Geert Bourgeois voorstelde. Dat Bestuursdecreet vervangt twaalf bestaande decreten. Tegelijk biedt het een pakket nieuwigheden. Met het Vlaams Bestuursdecreet zet Geert Bourgeois een nieuwe stap in de richting van een open en wendbare Vlaamse overheid.

Burgerloket

Zo voorziet het een kader een experimentregelgeving en regelluwe zones. Voorts is het de ambitie om maximaal digitaal te werken. Burgers die bij de Vlaamse overheid premies en vergunningen aanvragen, kunnen dat digitaal. Daarnaast komt er een burgerloket, waar elke Vlaming een overzicht kan krijgen van zijn gegevens en interacties met de overheid.

Strategische belangen

Tot slot biedt het Bestuursdecreet de regering de mogelijkheid om beslissingen van Vlaamse overheidsinstellingen te vernietigen indien die de strategische belangen van Vlaanderen ondermijnen. Die vernietigingsmogelijkheid is niet van toepassing op het Vlaams Parlement en de parlementaire instellingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is