Via de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) sloot Vlaanderen al 90 investeringsakkoorden met derde landen. Dat moedigt buitenlandse investeringen aan en creëert rechtszekerheid en stabiliteit voor onze bedrijven. Omdat hetzij Wallonië hetzij Brussel weigeren te ratificeren, zitten 51 van die BLEU-akkoorden momenteel echter geblokkeerd. Met 36 landen waarmee Vlaanderen een akkoord wil sluiten, kunnen we zelfs geen onderhandelingen starten door een Franstalig veto.

Geert Bourgeois bevestigt nu gelukkig dat Vlaanderen op eigen houtje buitenlandse investeringen kan aantrekken. “Dat Vlaanderen vooruit kan met asymmetrische akkoorden, vanuit een confederale logica, stemt me zeer gelukkig”, besluit Karl Vanlouwe. “Er staat economisch te veel op het spel om ons zomaar te laten gijzelen door blokkeringen van andere deelstaten.”