Momenteel is iedere Vlaamse minister binnen zijn of haar bevoegdheden evenzeer bevoegd voor Europese en internationale initiatieven. Hetzelfde geldt voor de departementen en agentschappen. Een Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken zou toelaten een meer samenhangend Vlaams buitenlands beleid te voeren. Dat moet de internationale zichtbaarheid en uitstraling van Vlaanderen ten goede komen.

Sinds 1993 is Vlaanderen bevoegd voor buitenlands beleid. Dat betekent onder meer dat Vlaanderen internationale verdragen kan afsluiten, diplomatieke vertegenwoordigers kan aanstellen in het buitenland en Vlaamse investeringen en handel in het buitenland kan ondersteunen.