De uitdagingen zijn anders niet gering: het aandeel hernieuwbare energie moet in Vlaanderen tegen 2020 meer dan 10 procent bedragen. Vandaag is dat slechts 5 procent. Tegen diezelfde deadline moeten we ook de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent naar beneden krijgen. “Daarvoor zitten we goed op schema,” weet Bourgeois, “maar na 2020 wordt het enkel moeilijker om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. En daarvan moet iedereen zich bewust zijn.”

Tandje bijsteken

De Vlaamse overheid zal zelf alvast het goede voorbeeld geven en de lat hoger leggen, onder andere voor de eigen kantoorgebouwen en het wagenpark. “Maar klimaat is geen verantwoordelijkheid van de overheid alleen”, benadrukt Bourgeois. Deze klimaattop moet daarom ook het bewustzijn bij de mensen aanscherpen en hen mobiliseren. “Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zowel overheid, bedrijven als burgers. Zo is woningen energie-efficiënter maken niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de eigen portemonnee.”

Daarbij volstaan subsidies alleen niet meer. We moeten ook nadenken over nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van woningen, mobiliteit en ruimtelijke ordening. “We hebben al veel inspanningen gedaan, zoals de vergroening van de verkeersbelasting en de kilometerheffing van vrachtwagens”, stipt Bourgeois nog aan. “De eerste resultaten daarvan zijn al merkbaar: de Vlaming koopt minder dieselwagens.”