Welvarend Vlaanderen

Geen beter decor voor een studiedag over Onderwijs dan de grote aula in de Vives Hogeschool in Brugge. En geen betere lector om die studiedag op gang te trappen dan Europees lijsttrekker Geert Bourgeois. “Als Vlaanderen een welvarende deelstaat is en aan de Europese top staat, dan is dat in hoge mate te danken aan ons onderwijs”, sprak Bourgeois een volle aula toe. Maar de minister-president toonde zich bezorgd. “Het aantal jongeren dat het topniveau bereikt, slinkt. Dat is verontrustend.” De conclusie lag dan ook voor de hand: de onderwijsuitdagingen zijn groot.

Goed Vlaams onderwijs

Na Geert Bourgeois gaf professor cognitieve psychologie Wouter Duyck een boeiende lezing over de staat van het Vlaams onderwijs. Hij begon met goed nieuws: “Het Vlaams onderwijs is altijd goed geweest. En het is dat nu nog als je het vergelijkt met Wallonië of het Europees gemiddelde.” Maar dat goede nieuws neemt niet weg dat het prestatieniveau de afgelopen tien jaar opmerkelijk is gedaald. De oorzaken zijn volgens professor Duyck divers, met onder meer minder aandacht voor cognitieve aspecten van leren, een nefast idee van gelijkheid en een lage motivatie.

Focus op leren en lesgeven

Na een opgemerkte videogetuigenis van Johan Strobbe, leraar geschiedenis aan het Klein Seminarie in Roeselare, ging een panel van vier experten onder de deskundige moderatie van Peter De Roover door op de uitdagingen in ons onderwijs. Naast professor Duyck gaven Tessa Kieboom, professor Wim Van den Broeck (VUB) en Pedro De Bruyckere hun inzichten bij thema’s als kwaliteitsvol onderwijs, het hoger onderwijs, het m-decreet en het belang van sterke leerkrachten. De algemene tendens was dat de individualisering in het Vlaamse onderwijs is doorgeslagen en dat de focus opnieuw moet verschuiven van welbevinden naar leren en lesgeven. Herbekijk het debat hier.

Roer in eigen handen

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls presenteerde de tien oplossingen die de N-VA naar voren schuift voor ons Vlaams onderwijs. Daarna sloot algemeen voorzitter Bart De Wever de laatste V-dag af met een felle verkiezingstoespraak. “Vlaanderen moet klaar staan om het roer in eigen handen te nemen. Als het rood-groene front in Wallonië aan zet komt en zich federaal kan nestelen, dan zal het Vlaanderen zijn dat daar voor mag opdraaien. Dan zijn het de Vlamingen die zullen moeten betalen voor de miljarden euro’s groene belastingen of rode beloftes”, sprak Bart De Wever, die de wens uitte om na 26 mei snel een Vlaamse Regering te vormen die een krachtig tegengewicht kan vormen voor dat rood-groene front.

Lees hier onze brochure over onderwijs
Lees hier de toespraak van Bart De Wever
Lees hier de toespraak van Koen Daniëls
Lees hier de toespraak van Geert Bourgeois
Bekijk de sfeerreportage: