Alleen voor wie vergadert

De bestuurdersvergoedingen die hoger liggen, worden verminderd tot het niveau dat de studie aanbeveelt. Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om alleen nog vaste vergoedingen te betalen aan bestuurders die op jaarbasis minstens twee derde van de vergaderingen bijwonen.

Correcte vergoeding

“We waken erover dat de bestuurdersvergoedingen niet te hoog zijn. Maar we willen ook niet de populistische toer op gaan. Wanneer mensen een mandaat opnemen en tijd investeren, mogen zij daar ook een correcte vergoeding voor krijgen”, aldus minister-president Bourgeois.