Significante verlaging

“Kinderen horen helemaal niet zoveel erfbelasting te betalen als nu soms het geval is”, meent Jos Lantmeeters. “De vrijstelling van de woning en van bedragen tot 75.000 euro voor elk kind dat wees wordt, is een significante verlaging voor deze jongeren.”

Ook de vrijstelling op de eerste 50.000 euro voor de langstlevende partner juicht hij toe. “Zij dragen zowel emotioneel als financieel de zwaarste gevolgen. Het is maar logisch dat de regering hier maatregelen neemt”, vindt Vlaams Parlementslid Lantmeeters.

Ingrijpende hervorming

Ook minister-president Geert Bourgeois is opgetogen. “Dit is een ingrijpende hervorming van de erfbelasting voor de langstlevende partner, wezen, broers, zussen, neven, nichten én vrienden met daarbovenop een flexibele erfenissprong. Gerichte belastingverlagingen om materiële miserie bij emotioneel verlies te beperken”, aldus minister-president Geert Bourgeois.