Sneller communiceren

Het parket zal sneller strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen communiceren aan organisaties die werken met minderjarigen, zoals scholen, sportfederaties, jeugdinstellingen en jeugdbewegingen. “Zo kunnen deze organisaties proactief maatregelen nemen”, legt Geert Bourgeois uit.

Brugfiguur

Het parket beoordeelt of communicatie opportuun is. Om een goede doorstroming mogelijk te maken, worden per betrokken overheidssector minstens één contactpersoon en één plaatsvervanger aangesteld. Die contactpersoon zal de brugfiguur zijn tussen het parket en de betrokken organisatie. “Ik ben blij dat we deze stap nu zetten. Het is een goede en noodzakelijke aanvulling op het beleid dat we in Sport al ontwikkeld hebben”, besluit minister Muyters.