Het principe van telewerken is onder coronaomstandigheden de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. In die context straalt de rode lijn doorheen de beleidsnota van minister De Sutter veel ambitie uit: telewerk moet structureel verankerd worden voor ambtenaren. Een weg naar modernisering binnen het federale ambtelijk orgaan lijkt eindelijk ingeslagen te zijn. ‘Never waste a good crisis’, dacht De Sutter terecht.

Echter waar het federale niveau noodgedwongen handelde in tijden van de coronacrisis, wordt de praktijk van het telewerken al jaren toegepast binnen onze Vlaamse administratie. “Vlaanderen is hier reeds in 2006 mee gestart. En ere wie ere toekomt, het is partijgenoot Geert Bourgeois die als toenmalig minister van bestuurszaken het principe van structureel telewerk op de kaart zette”, aldus Kamerlid Sigrid Goethals.

De technologische mogelijkheden en het draagvlak in de samenleving voor deze manier van werken zijn sindsdien sterk gegroeid. Het is vanaf 2014 onder impuls van Bourgeois dat thuiswerk centraler is komen te staan in de Vlaamse administratie. “In het huidig kader is thuiswerk reeds sterk ingeburgerd en is deze vooropgestelde beleidsambitie van minister De Sutter dus zeer beperkt”, aldus Goethals.

Tegelijk mogen we ons niet blind staren op deze tendens. Uiteraard kunnen er stappen worden gezet richting meer thuiswerken voor profielen waar dat mogelijk is en spelen we hier in op de mobiliteitsdruk. “Maar, zelf als thuiswerk de norm is, is het belangrijk dat een aanwezigheid op kantoor gegarandeerd blijft en de dienstverlening naar de burger centraal blijft staan: afstand van het kantoor mag dus onder geen beding afstand tot de dienstverlening betekenen. Dit is een essentiële oefening dat gemaakt dient te worden”, benadrukt Sigrid Goethals.

“Ik wil de minister langs deze weg oproepen het belang van kantoorwerk niet te onderschatten. Het kantoor is nog altijd de plek van ontmoeting tussen de verschillende diensten, persoonlijke contacten en creatieve samenwerking. Dit mag in evolutie naar een moderne overheid zeker niet vergeten worden. Sociale dynamieken zijn op de werkvloer even belangrijk als het afgeleverde werk. Het welzijn van de werknemers dient hierin absoluut centraal te staan”, vervolgt Goethals.

“Elke crisis brengt unieke lessen met zich mee. Ik raad de minister aan niet langer achter te lopen op de huidige realiteit van het telewerken en haar te laten inspireren door de good practices van de Vlaamse overheid waar dit al jaren de norm is”, besluit Goethals.