Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Geert Bourgeois op 22 november 2023

Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider in het Europees Parlement, verwerpt de institutionele ‘Big Bang’ voorgesteld in het rapport Verhofstadt: “Dit is een centralistisch paars-groen pamflet, een niet onderbouwd pleidooi voor een Europese superstaat en gigantisme wat zal leiden tot een enorme …

Door Geert Bourgeois op 21 november 2023

Geert Bourgeois, delegatieleider in het Europees Parlement, verwerpt het recente rapport-Verhofstadt dat een institutionele ‘Big Bang’ behelst. Daarin stelt Guy Verhofstadt (Open Vld) met enkele andere Europarlementariërs voor om het Verdrag van Lissabon te hervormen. “Dit is een centralistisch …

Door Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt, Sofie Joosen op 8 november 2023

De Vlaamse boer heeft dringend nood aan meer marktmacht. Dat is de conclusie in het plan van Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt en Vlaams Parlementslid Sofie Joosen. Ze bepleiten de mogelijkheid voor landbouwers om zich te verenigingen in productenorganisaties, zodat ze een …

Door Johan Van Overtveldt, Geert Bourgeois op 15 september 2023

Aan de vooravond van het laatste politieke werkjaar van deze Commissie maken Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt zich grote zorgen over de staat van de Europese competitiviteit, het gebrek aan inspiratie en vooral daadkracht van de Europese Commissie. “Op deze manier dreigt …

Door Geert Bourgeois op 13 september 2023

De N-VA-fractie in het Europees Parlement (EP) is grote voorstander van een actualisering van de zetelverdeling in het EP, maar ziet geen reden om daartoe de totaliteit van het aantal zetels te vermeerderen met 15 extra zetels. “De huidige zetelverdeling per lid- en deelstaat was niet langer …

Door Geert Bourgeois op 13 september 2023

Commissarisvoorzitter Von der Leyen lanceerde tal van voornemens aan de vooravond van het resterende korte werkjaar. Deze voornemens komen te laat en moeten vaak repareren wat fout aangepakt werd door deze Commissie. “Deze Commissie Von der Leyen mist daadkracht omdat ze steeds de kar voor het …