Voor de N-VA moet het nieuwe landbouwbeleid een instrument zijn om te zorgen voor een toekomstgerichte landbouw met een rendabel bedrijfsmodel, waarbij landbouw een natuurlijke partner is in de strijd tegen de klimaatverandering. Het GLB moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Het moet ook streven naar landbouwproducten tegen redelijke prijzen voor consumenten, en een behoorlijk inkomen voor landbouwers.

“Wij staan voor een Europees landbouwbeleid dat onze Vlaamse biodiversiteit én onze familiale boeren en boerinnen ondersteunt en beschermt. De stemming in het Europees parlement staat daar echter haaks op”, aldus de Europarlementsleden van de N-VA.

Niet goed voor de natuur, noch voor de Vlaamse landbouwer

Hetzelfde parlement stemde recent nochtans in met zéér ambitieuze klimaatdoelstellingen en maakte zich sterk dat alle sectoren daaraan zouden moeten bijdragen. Wanneer het over landbouwbeleid gaat, lijken de doelstellingen van biodiversiteit en vergroening echter ineens niet meer zo belangrijk. Europarlementslid en voorzitter van de Begrotingscommissie, Johan Van Overtveldt: “Deze inconsistentie zal niet zonder prijs en gevolgen blijven. Wanneer een derde van het Europees budget als het ware wordt vrijgesteld om substantieel bij te dragen aan een duurzame transformatie, dan verschuift de druk niet alleen volledig naar andere sectoren: het zet het hele verhaal op losse schroeven.”

Volgens Europarlementslid Geert Bourgeois wint de Vlaamse landbouwer niet met het GLB. “Tot nu toe heeft het Europese landbouwbeleid voornamelijk geleid tot massale schaalvergroting, met nefaste gevolgen voor kleine Vlaamse landbouwbedrijven. Kleine, familiale ondernemingen die meerwaarde bieden worden niet gestimuleerd en de plannen hypothekeren een landbouw op maat van het Vlaamse landschap.”