Eerste vrouwelijke minister-president

Liesbeth Homans trad in 2014 toe tot de Vlaamse Regering, als viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering , Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Ze begon haar parlementaire carrière in 2009 in het Vlaams Parlement. Daarnaast zetelde ze ook als deelstaatsenator, waar ze de N-VA-fractie leidde tot 2012. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze Antwerpse schepen van onder meer Sociale Zaken. In 2014 werd ze dan uiteindelijk minister in de regering-Bourgeois. Dinsdag wordt Homans officieel aangesteld in een extra ministerraad, waarna ze als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen de eed aflegt bij het staatshoofd.