Grote onzekerheid

De verwerping van het brexitakkoord voor de Britten vergroot de onzekerheid. Een ‘no-deal’ betekent geen overgangsperiode, geen regeling voor de Ierse grenskwestie en de verwording van het Verenigd Koninkrijk tot een standaard derde land in zijn relatie met de EU. Dat laatste is ondenkbaar voor Geert Bourgeois: “Zelfs met Turkije hebben we een douane-unie.”

Concreet betekent een no-deal:

  • Zeer nefaste gevolgen voor Vlaanderen. De KULeuven berekende dat mogelijk 28.000 jobs verloren gaan. Volgens onze eigen studiedienst bedraagt de bbp -impact -2,6 procent.
  • Handel valt terug op verbintenissen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.
  • Het vrij verkeer van personen vervalt op 29 maart om middernacht
  • Het wegtransport, maritiem verkeer en de luchtvaart dreigen ontregeld te worden door het wegvallen van de EU-regels en afspraken ter zake.
  • Studenten en onderzoekers genieten niet langer van de voordelige toegang tot de Britse academische sector en vice versa.
  • Er ontstaat een gat in de EU-begroting met mogelijk gevolgen voor de bestaande fondsen.

No Brexit

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil niet dat het zover komt. “Vlaanderen roept dan ook op tot verantwoordelijkheidszin. Het is ondenkbaar dat de relaties tussen de EU en het VK volledig zouden worden beheerst door de regels voor derde landen. Er zijn nu diverse mogelijkheden: het ideale scenario is een no-brexit. Zo niet moet er minstens snel gezocht worden naar een ander akkoord.”