De vier prioriteiten volgens Geert Bourgeois

Vandaag stelde de Europese Commissie een nieuwe industriële strategie voor. De N-VA verwelkomt de strategie, maar Geert Bourgeois verwacht wel concrete actie. Hij legt de volgende prioriteiten: 

Europese Unie die beschermt

In de wereldwijde competitie moet de EU zich assertief opstellen tegenover landen zoals China en wederkerigheid afdwingen, investeringen en producten met behulp van illegale staatssteun weren, en een einde maken aan de gedwongen overdracht door onze bedrijven van onze technologie.

Verdieping van de interne markt

De Commissie moet prioriteit geven aan de verdieping van de interne markt: een digitale, transport- en energiemarkt. “Een actieplan om een kapitaalmarkt te realiseren, klinkt mooi, maar er is vooral dringend wetgevend werk nodig. Onze kmo’s zijn fel benadeeld door het ontbreken van een interne kapitaalmarkt.” De N-VA wil ook dat het feitelijke protectionisme binnen de EU aangepakt wordt. In meer en meer landen wordt geëist dat producten die in de handel worden aangeboden in dat land zelf geproduceerd werden. “Als dat zo doorgaat, leidt dat tot de ondergraving van een van de grootste realisaties van de EU, namelijk de interne markt”, legt Geert Bourgeois uit.

Mededinging

In de evaluatie van het mededingingsbeleid moet het aspect van Europese kampioenen die wereldwijd in competitie moeten treden, mee opgenomen worden.

Eén vergunningentraject voor grensoverschrijdende infrastructuur

Vandaag is het mogelijk dat een grensoverschrijdend project vergund wordt in het ene land, maar op een 'njet' botst in het aangrenzende land. “De EU moet het mogelijk maken dat slechts één vergunningentraject, van een openbaar onderzoek, maatschappelijke kosten-batenanalyse tot en met een beroepsprocedure, volstaat voor grensoverschrijdende projecten.”