Deze week buigen de politieke tenoren aan weerszijden van het Kanaal zich over de stokkende brexitonderhandelingen. “Een scheiding zonder een akkoord is nog niet van tafel. De tijd dringt en de onderhandelingen schieten niet op. Een brexitramp dreigt zo bovenop de impact van de pandemie”, zegt Bourgeois.

Singapore aan de Noordzee

Bourgeois wil absoluut vermijden dat het Verenigd Koninkrijk een ‘Singapore aan de Noordzee’ wordt. “Het mag duidelijk zijn dat wij geen Britse staatssteun kunnen aanvaarden die onze bedrijven enorm zou benadelen. Beide partijen moeten hoge normen hanteren voor een gelijk speelveld en we moeten ervoor zorgen dat het een diepgaande en alomvattende toekomstige overeenkomst wordt. Aparte sectorale akkoorden zoals voor de visserij kunnen we niet aanvaarden.”

Anderzijds waarschuwt Bourgeois ervoor de Britten met dedain te behandelen. “Het VK is een hoogontwikkeld land met hoge standaarden. Enig vertrouwen en flexibiliteit tijdens de onderhandelingen is dus op zijn plaats.”

EU moet burgers beschermen

De EU dient zich nu volop voor te bereiden op een mogelijke harde brexit. Bourgeois vindt het de taak van de EU om haar burgers te beschermen tegen de zware gevolgen van externe oorzaken zoals een pandemie, maar ook een (no-deal) brexit. Hij herhaalt zijn pleidooi voor gepaste maatregelen vanuit de EU, zoals de uitbreiding van het nieuwe EU-Herstelfonds voor de zwaarst getroffen regio’s. 

Ramp voor Vlaamse economie

“Het zou onaanvaardbaar zijn dat de Europese Commissie geen extra maatregelen zou nemen voor de vele tienduizenden door de brexit bedreigde banen. Vanaf de eerste dag werd meteen duidelijk dat de brexit in elke vorm rampzalig is voor onze Vlaamse economie. Uit een impactstudie van de KU Leuven blijkt dat een harde brexit 28.000 Vlaamse banen zou kosten en het Vlaams bruto binnenlands product met 2,6 procent zou dalen. Zelfs in het geval van een akkoord gaan we het nog zwaar te verduren krijgen met een verwacht verlies van 1,8 procent van ons bbp . Dat kan Vlaanderen niet alleen absorberen.”

Beluister Geert Bourgeois over de brexitonderhandeling in De Ochtend