Hefboom naar commissies

Dinsdagavond besliste de partijraad van de N-VA om in het Europees Parlement vijf jaar langer in de ECR-fractie te blijven. “Zo’n fractie is een hefboom, die de mogelijkheid geeft om in commissies te zetelen,” zei Bourgeois in De Ochtend. Hijzelf zal in de commissie Buitenlandse Handel zetelen. Assita Kanko krijgt een zitje in de commissies Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Johan Van Overveldt ten slotte zal plaatsnemen in de commissie Economische en monetaire zaken. “Het alternatief is dat je niet in een fractie zetelt, maar dan heb je geen enkele machtspositie”, legde Bourgeois uit.

Vrijheid van stemming

Gevraagd naar enkele controversiële partijen in de ECR-fractie, zoals het Spaanse Vox en het Poolse PiS, antwoordde Bourgeois dat de N-VA de garantie heeft zelf haar stemgedrag te kunnen bepalen. “Wij blijven onze mening behouden en zij weten dat ook. Het is aan hen om te beslissen of ze erbij komen of niet, dat zal geen jota aan ons standpunt veranderen", sprak Bourgeois. Hij wees er bovendien op dat ook bij de andere fracties partijen zitten die controversieel zijn.

Eigen fractie

De voorbije week kwam in het nieuws dat de N-VA zelf aan een nieuwe fractie werkte, maar dat is niet gelukt. Een Europese fractie moet minstens 25 parlementsleden tellen die uit minstens zeven verschillende landen komen. “Dat is aartsmoeilijk gebleken”, zei Bourgeois, “Ik heb veel gelijkgezinden aangetroffen, heel vaak kwam terug dat ze comfortabel zitten in hun huidige fracties”.

Tijdelijke minister-president

De eedaflegging begin juli heeft als gevolg dat Geert Bourgeois de fakkel als Vlaams minister-president vroeger dan verwacht moet doorgeven. Wie hem tijdelijk opvolgt, is nog niet geweten. “Dat moet beslist worden binnen de regering. De N-VA zal iemand aanduiden”, besloot Geert Bourgeois.

Geert Bourgeois sprak ook nog over de lopende Vlaamse regeringsvorming. Beluister hier het hele gesprek.