“In feite is het jammer dat Europa deze maatregelen nu pas neemt en als reactie op de plannen van de VS. We hadden dit al jaren geleden uit eigen kracht moeten doen. Ik ijver daar al jaren voor, ook toen ik nog Vlaams minister-president was”, zegt Geert Bourgeois in een reactie in De Ochtend

“Het gaat eindelijk over industrieel beleid”

“Het is goed dat er eindelijk wordt gesproken over industrieel beleid, over het creëren van extra welvaart, jobs, … De EU is daar veel te lang van weggebleven. In het ‘Green Deal Industrial Plan’ zitten goede dingen. Het belangrijkste is dat de EU haar interne markt nu volledig voltooid. Dat zal leiden tot extra groei en het uitdiepen van de digitale markt, de energiemarkt, de transportmarkt.”

Nog te veel regeltjes

Toch zijn er nog struikelblokken, aldus Bourgeois: “De Europese regeldruk moet naar beneden. De EU is er in geslaagd alsmaar meer regels te creëren. Dat laat geen ruimte voor experimenten, voor nieuwe ontwikkelingen en vergunningen. In de VS gaat dat allemaal veel vlotter, waardoor bedrijven vaak naar daar trekken.”

Opletten voor interne concurrentie binnen EU

Het akkoord voorziet in makkelijkere regels voor staatssteun. Ook hier ziet Geert Bourgeois mogelijke angels: “Een gelijk speelveld is het kroonjuweel van de unie. We hebben destijds kleinere landen kunnen overtuigen lid te worden van de EU, net door garanties te geven rond de gelijke toepassing van de regels voor staatssteun. Met deze nieuwe plannen lopen we het risico dat vooral Duitsland en Frankrijk hun portefeuille gaan kunnen opentrekken. We moeten opletten dat we in de Europese Unie zelf niet zorgen voor interne concurrentie. We mogen die regels rond staatssteun dus niet zomaar loslaten.”

Meer schulden of meer belastingen

De Europese Commissie wil voor de Deal ook een nieuw fonds in het leven roepen. “Dat kan maar tot twee dingen leiden: ofwel meer schulden, ofwel meer belastingen”, zegt Geert Bourgeois. “Dat plan gaat te ver. Het is beter om bestaande budgetten te verschuiven – bijvoorbeeld uit het Relanceplan - en veel meer in te zetten op onderzoek en ontwikkeling. Die cijfers hinken achterop. Vlaanderen doet het daar bijvoorbeeld veel beter.”

Geen Europees protectionisme

Ten slotte waarschuwt Bourgeois ook voor een te overdreven protectionisme van de EU. “We zijn de laatste strijder voor de vrije handel in de wereld, op regels gebaseerd. Dat is beter voor de stabiliteit in wereld. Protectionisme is nefast voor de groei.”