Beste van de klas

De toegenomen Europese aandacht voor de regionale verschillen blijkt uit het aantal expliciete verwijzingen naar Vlaanderen. Zo maakt het Landenrapport regionaal onderscheid voor onder meer de werkloosheidsgraad en de groei van het bbp . De conclusie is telkens dezelfde: binnen België is Vlaanderen de beste van de klas. Toch mag Vlaanderen zich niet blindstaren op de Europese bevindingen, meent Geert Bourgeois: “Vlaanderen moet al zijn mogelijkheden aangrijpen om aan te sluiten bij de Hanzelanden, bij de Europese top van de sociale welvaartstaten. Dat is de weg voor Vlaanderen.”

Excelleren in onderwijs

Het Landenrapport bevat niet enkel juichberichten. Het wijst op de verslechtering van de onderwijsprestaties in Vlaanderen. “Toegegeven, dit is absoluut niet fijn om te lezen, maar we mogen dit in geen geval onder de mat vegen. Ons Vlaams onderwijs blijft bovengemiddeld scoren, maar verliest voorsprong. We hebben maar één grondstof in Vlaanderen en die zit tussen 1,5 meter en 2 meter boven de grond. Als we nu niet zorgen dat we de hoge kwaliteit behouden, gaan we daarvoor over 20 à 25 jaar de prijs betalen. Het Vlaams onderwijs moet de prestaties van alle leerlingen opnieuw op het hoge peil brengen waar het in het verleden een patent op had. We moeten willen excelleren!” besluit Geert Bourgeois strijdvaardig.