Historische band Vlaanderen-Verenigd Koninkrijk

Nu Johnson over een absolute meerderheid beschikt in het Britse Lagerhuis wordt de brexit realiteit. Johnson zal zijn deal door het parlement krijgen en de deadline van 31 januari halen. Europarlementslid Bourgeois waarschuwt dat het echte werk met het oog op de toekomstige relaties tussen het VK en de EU nu pas begint. “Het is voor Vlaanderen van het uiterste belang om die historische banden met het VK zo nauw mogelijk te houden. Niet het minst wat handel betreft. Ik doe een oproep om bij de onderhandelingen over een handelsverdrag het motto ‘quality before speed’ ter harte te nemen en te streven naar een ‘level playing field’. Ik zal daar nauwlettend op toezien vanuit mijn coördinatorsrol in de commissie Internationale Handel.”

Hoge importheffingen

Als er geen ambitieus vrijhandelsakkoord komt, riskeert Vlaanderen volgens Bourgeois onder meer hoge importheffingen te moeten betalen voor tapijten (8 procent), diepvriesproducten (16 procent) en vruchtensappen (24,4 procent). Daarnaast komen er allerlei zware kosten: denk maar aan douanecontroles en controles op plantaardige producten. 

PLUS-verdrag

Naast een zo ambitieus mogelijk handelsverdrag is ook een PLUS-verdrag uitermate belangrijk. In zo’n PLUS-verdrag wordt de verdere samenwerking tussen de EU en het VK op andere terreinen bekeken. “We moeten naast een akkoord over handel ook een ‘plus treaty’ hebben, dat gaat over andere zaken zoals wetenschappelijke en academische samenwerking, de uitwisseling van studenten, energie, visserij, transport en samenwerking inzake de Noordzee. Daarover zal de komende decennia veel te doen zijn. Ook aangelegenheden zoals ‘intelligence service’, defensie enzovoort moeten daarin opgenomen zijn”, besluit Geert Bourgeois