De Brexit heeft een weerslag op de economie bovenop de coronapandemie:

  • Voor de hele Europese Unie verwacht de KULeuven een verlies van 0,38 procent bruto nationaal product (bnp) en 280.000 jobs,
  • voor het Verenigd Koninkrijk een verlies van 1,2 procent bnp en 140.000 jobs,
  • voor Vlaanderen een verlies van 0,6 procent bnp en 6.500 jobs.

Vertragingen aan de grens

Het Verenigd Koninkrijk behoort niet meer tot de EU-douane-unie. Dat betekent dat het aantal inklaringen per jaar tot 255 miljoen zal oplopen. Zeker in de eerste zes maanden vallen er vertragingen aan de grens te verwachten. De Britse douane is niet klaar en zal het controlesysteem gefaseerd invoeren tussen 1 januari en 30 juni.

Impact voor vissers

Ook onze vissers kunnen opgelucht ademhalen. Zij verliezen weliswaar visgronden en quota, maar krijgen toch nog toegang tot de Britse wateren en 75 procent van de huidige visquota, met rechtszekerheid voor een periode van 5,5 jaar. Dit is verre van ideaal, maar vele malen beter dan helemaal niets bij een no-deal.

Alle hens aan dek

Het is nu alle hens aan dek voor onze bedrijven die zich hopelijk zo goed mogelijk voorbereid hebben. De Europese Commissie moet nu zo snel mogelijk het Brexitfonds toekennen aan de meest getroffen regio’s. “De regering-De Croo moet snel handelen en ervoor zorgen dat Vlaanderen, dat instaat voor 85 procent van de export naar het VK, zijn rechtmatig aandeel krijgt”, vindt Bourgeois.

Nieuwe handelsakkoorden sluiten

De EU moet ook vaart maken met het sluiten van nieuwe handelsakkoorden als kleine compensatie voor het zware verlies op de Britse markt. Tot slot moeten we de hand blijven uitsteken naar onze Britse vrienden door open te staan voor zo groot mogelijke samenwerking, onder andere inzake onderzoek en ontwikkeling, ruimtevaart, universitair onderwijs, de Noordzee, …

De N-VA wenst Michel Barnier, zijn team en alle medeonderhandelaars zeer uitdrukkelijk te bedanken. “Ze brachten met grote volhardendheid, inventiviteit en geduld zware en uitputtende onderhandelingen tot een goed einde”, aldus Bourgeois.