Onstabiele wereld en zware handelsconflicten

We leven in een onstabiele wereld met ernstige problemen en zelfs zware handelsconflicten. De WTO ligt in de lappenmand, een brexit-deal is meer dan ooit onzeker, het handelsconflict tussen de VS en China loopt op, isolationisme en protectionisme winnen steeds meer terrein en met de huidige coronacrisis daar bovenop, heeft de nieuwe Commissaris voor Internationale Handel meer dan genoeg zorgen om zich over te buigen. “Voor elk van bovenstaande uitdagingen zal de N-VA-fractie in het Europese parlement steeds een constructieve bondgenoot zijn in de zoektocht naar handelsvriendelijke oplossingen”, zegt Geert Bourgeois.

Internationale handel als hefboom voor vrede en stabiliteit

Internationale handel is een belangrijke stabiliserende factor en bindmiddel in een dergelijke instabiele context, weet Bourgeois. “Meer dan ooit moet er ingezet worden op diversificatie van de aanvoerlijnen en op nieuwe handels- en investeringsverdragen. Die zijn een hefboom voor vrede en stabiliteit. De EU bepaalt bovendien wereldwijd de standaarden. Daarnaast is het ook absoluut noodzakelijk om de trans-Atlantische banden opnieuw aan te halen met de VS, een cruciale speler in het redden en hervormen van de Wereldhandelsorganisatie.”

Strategische autonomie, maar geen protectionisme

De nieuwe handelscommissaris zal de impact van de coronacrisis moeten opvangen. “Daarbij is het voor de N-VA belangrijk dat het herziene handelsbeleid steunt op open strategische autonomie, maar zonder door te slaan naar protectionisme. Het te volgen devies blijft hierbij: to protect, without protectionism.”