Om haar ambitieuze toekomstvisie kracht bij te zetten, selecteerde de Vlaamse Regering alvast zeven zogenoemde transitieprioriteiten:

  1. Omgaan met en klaar zijn voor ingrijpende technologische en maatschappelijke veranderingen
  2. De sprong maken naar de industrie van de toekomst
  3. Levenslang leren en iedereen aan de slag helpen
  4. Een demografiestrategie ontwikkelen en werk maken van zorg en welzijn van de toekomst
  5. De structurele omschakeling naar de kringloopeconomie doorzetten
  6. Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem
  7. Zorgen voor een energieomschakeling

“Aan die prioriteiten voor Vlaanderen willen wij de komende jaren werken, over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen heen en samen met alle belanghebbenden uit de samenleving”, aldus Bourgeois.

Kansen en uitdagingen

Het merendeel van de megatrends op lange termijn is vandaag al zichtbaar. De groei van de wereldbevolking, de verstedelijking, de vergrijzing, de klimaatverandering, de digitalisering: het zijn stuk voor stuk thema’s die ook de volgende jaren het politieke en maatschappelijke debat zullen beheersen.

Moeilijker in kaart te brengen is de impact van een aantal technologische en wetenschappelijke innovaties in bijvoorbeeld de biologische wetenschap en de informatietechnologie. Innovatieve doorbraken, zoals nanorobotica, het internet der dingen of kunstmatige intelligentie, kunnen maatschappelijke en economische systemen tot in de kern transformeren.

Breed perspectief

Met ‘Visie 2050’ tekent deze Vlaamse Regering een langetermijnbeleid uit dat een antwoord biedt op al die nieuwe kansen en uitdagingen. Een beleid ook dat een aantal ingrijpende veranderingen die onze samenleving nodig heeft, sneller moet helpen realiseren. “Uiteindelijk is het onze ambitie om welvaart en welzijn te creëren op een slimme, innovatieve manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt”, vertelt Bourgeois. “Een ruimer tijdsperspectief helpt om de vraagstukken die ons vandaag bezighouden, in een ander licht te plaatsen.”

Download hier de volledige nota ‘Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’.