In een bevolkingsonderzoek besteld door Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans, is er gepeild naar wat mensen in Vlaanderen - zowel autochtonen als nieuwe Vlamingen - denken over zaken zoals wonen, werken en diversiteit. "Het is goed leven in Vlaanderen. Maar er zijn ook bezorgdheden, zelfs grote bezorgdheden met betrekking tot de taalkennis, met betrekking tot mensen die geloof boven de wet plaatsen, een significatief deel dat sympathie heeft voor extremistisch geweld zoals van IS, de nog altijd grote identificatie met het herkomstland en het niet erkennen van het recht van holebi's", stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in Terzake. "Wij leven in een pluralistische staat. Alle mensen mogen tevreden zijn dat ze hun levensbeschouwing, of ze nu religieus is of niet, kunnen beleven in dit land, maar als je geloof boven die wet plaatst, dan leidt dat tot fundamentele problemen. Dat staat haaks op die samenleving waarvan wij zeggen: die moet je met ons delen om een samenleving op te kunnen bouwen", besluit Bourgeois.

Bekijk hier het gesprek met Geert Bourgeois.