“De kritiek van Groen is des te verrassender,” meent Bourgeois, “omdat die partij zelf zegt dat de vergoedingen in veel van die agentschappen eerder bescheiden zijn. En waar ze hoger zijn, gaat het over instellingen die bijzonder veel geld beheren, zoals het investeringsvehikel PMV, of instellingen die enorm belangrijke opdrachten uitvoeren. Daar zijn hogere vergoedingen gerechtvaardigd, omdat de inspanningen en de verantwoordelijkheid van de bestuurders veel groter zijn dan in kleinere agentschappen. Maar zelfs die vergoedingen zijn nog steeds een pak kleiner dan wat in vergelijkbare privébedrijven gebruikelijk is.”

Platte antipolitiek

De minister-president herinnert Groen ook aan de periode dat die partij zelf nog meebestuurde, van 1999 tot 2004. Toen bedroeg de vergoeding van de voorzitter van de PMV, een instelling die meer dan één miljard euro risicokapitaal beheert, nog 300.000 euro. Vandaag verdient N-VA-schepen Koen Kennis voor diezelfde verantwoordelijkheid maar liefst vijftien keer minder. “Die raden van bestuur beheren dikwijls heel wat geld van de belastingbetaler”, merkt Bourgeois op. “Dan wil ik dat daarin bekwame mensen zetelen, experten in hun vak. Maar vertel mij eens welke experten gratis zulke belangrijke opdrachten op zich nemen? Groen probeert een klimaat te scheppen waarin niemand nog iets mag verdienen. Ook al werkt hij of zij correct en hard.”

“Met terechte kritiek kan ik leven”, besluit minister-president Bourgeois. “Maar de loze beschuldigingen en ongefundeerde verdachtmakingen van Groen voeden enkel de antipolitiek. En daar zal ik mij steeds hevig tegen verzetten."

Geert Bourgeois reageerde ook in het VTM Nieuws bijzonder fel op de kritiek van Groen. Bekijk dat interview hier.

Zie hier in één oogopslag het verschil tussen een Vlaamse Regering met en zonder Groen: als het op deugdelijk bestuur en het ontvetten van de overheid aankomt, heeft deze Regering van Groen duidelijk geen lessen te ontvangen.