Geert Bourgeois: “Het delen van data is cruciaal voor onze welvaart, innovatie en concurrentiekracht. De Europese Commissie berekende dat de verordening naar schatting 270 miljard groei van het BBP kan opleveren tegen 2028. Onze achterstand tegenover de VS en China is dramatisch. Hun Big Tech-bedrijven hebben een quasi-monopolie over persoonsgegevens, ook de Europese. De EU mag niet een tweede keer achter de feiten aanlopen. We mogen de golf van industriële data niet missen.”

Deur voor oneigenlijk gebruik moet dicht

De Europese N-VA-fractie hoopt echter meer aandacht zal zijn voor de concrete uitwerking van dergelijke dataverordening.  Het grootste werkpunt betreft de rechtszekerheid voor onze bedrijven en het beschermen van hun bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendom. “Bepaalde begrippen zoals ‘bedrijfsgeheimen’ of ‘concurrerende producten’ dienen daartoe duidelijker omschreven te worden. Ook de invloed van het verplicht vrijgeven van data op de veiligheid van een product of op de eigen concurrentiepositie, is nog een bron van onzekerheid”, aldus Geert Bourgeois.

Tot slot moet er ook een striktere afbakening komen van de mogelijkheid voor overheden om private data op te eisen. Te veel (Europese en nationale) overheidsinstanties worden daartoe gemachtigd bij een ‘uitzonderlijke noodzaak.’