Digitale Marktenwet

Europarlementslid Geert Bourgeois is zonder meer positief over de DMA: “Dit is een goede zaak, want dit zorgt voor de broodnodige eerlijke concurrentie en voor groeikansen voor onze jonge bedrijven.” 

Zo maakt de DMA een pro-actievere aanpak mogelijk, zegt Bourgeois: “De huidige mededingingsregels bleken onvoldoende. Ze werken pas achteraf, geval per geval, en zijn bovendien erg tijds- en middelenintensief. Dankzij de DMA kunnen we nu voorkomen in plaats van genezen.” 

Digitale Dienstenwet

Ook de DSA is een stap vooruit want hij zorgt voor uniforme regels op de interne markt en voor een betere bescherming voor de gebruiker van digitale platformen. “Maar ondanks enkele aanpassingen, blijft het mijn grote zorg dat machtige private spelers de vrije meningsuiting aan banden zullen leggen”, waarschuwt Bourgeois.

Het ‘notice-and-action’-systeem zal private platformen aanzetten tot overmatig verwijderen van berichten uit vrees voor aansprakelijkheid. Het valt dus te vrezen dat satire, humor, parodie, kritische stemmen en legitieme politieke meningen niet door de algoritmemolen zullen geraken. Het is al bewezen dat algoritmes geen nuances kennen. 

Lijst van limitatief opgesomde misdrijven

“De vrije meningsuiting is uiteraard niet absoluut, maar om censuur te vermijden, pleit ik eerder voor een lijst van enkele limitatief opgesomde misdrijven waarvoor de grote sociale platformen eigenmachtig inhoud kunnen en moeten verwijderen. Optreden tegen beweerde illegale inhoud komt in een rechtsstaat aan de rechter toe”, vindt Bourgeois.

Bourgeois vindt het tot slot een gemiste kans dat het voorbeeld van ons land, waar censuur zowel offline als online bij Grondwet verboden is, niet als leidraad genomen werd in dit Europese voorstel. “Diezelfde EU die er nochtans prat op gaat onze rechten en vrijheden te beschermen.”