Opening naar markt van 780 miljoen mensen

Geert Bourgeois: “De Europese Unie geeft met dit akkoord het belangrijke signaal dat er ook een positieve weg is voor internationale samenwerking, weg van het protectionisme. Eens in uitvoering zal het akkoord toegang bieden tot een markt van 780 miljoen mensen en alleen al in tarieven vier miljard euro winst opleveren voor de Europese Unie. Dat is vier keer meer dan het ambitieuze handelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan, dat eerder dit jaar in werking trad.”

Wat houdt het akkoord in?

Onze bedrijven krijgen als eerste toegang tot een tot dusver gesloten markt. Het economische belang van de overeenkomst staat buiten kijf:

  • 91 procent van de tarieven voor Europese uitvoer en 92 procent van de invoer uit de Mercosur-landen zullen op termijn geschrapt worden.
  • Niet-tarifaire belemmeringen worden verminderd, onder andere door gebruik te maken van internationale standaarden.
  • Een sterk hoofdstuk over sanitaire en fytosanitaire normen zoals voedselveiligheid zal ervoor zorgen dat de Europese standaarden gegarandeerd blijven.
  • De bescherming van geografische aanduidingen is gegarandeerd (streekgebonden agrovoedingsproducten).
  • Er komt wederzijdse toegang tot de markt voor overheidsopdrachten van de centrale overheidsdiensten.
  • De markten worden makkelijker toegankelijk voor dienstenbedrijven, zoals bijvoorbeeld maritiem transport.

Het akkoord vrijwaart ook onze defensieve belangen. Denk maar aan de landbouwsector. Mocht er toch economische schade ontstaan door onverwachte stijgingen van de invoer, dan treedt een bilateraal vrijwaringsmechanisme in werking.

Belangrijk voor Vlaanderen

Andere voor Vlaanderen belangrijke hoofdstukken van het akkoord gaan over de toegang voor kmo’s tot de markt van de Mercosur-landen. Maar ook over duurzame ontwikkeling met onder meer engagementen inzake arbeids- en milieunormen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “We zullen de inhoud van het politiek akkoord de komende periode verder analyseren in functie van de Vlaamse belangen. Ik verwelkom alvast dit ambitieus akkoord op basis van de vandaag beschikbare elementen”, aldus Geert Bourgeois.

Welke stappen worden nog doorlopen?

Nu het officiële einde van de onderhandelingen is aangekondigd, ondergaan de teksten een juridisch-taalkundige opschoning. Pas daarna worden ze voorgelegd voor goedkeuring door de Raad. Ten slotte moet het akkoord zowel de Europese als nationale goedkeuringsprocedures doorlopen.