Democratisch debat

Volgens minister-president Bourgeois is Britse stem belangrijk in de Europese Unie. “Vandaag zijn er heel wat landen in de EU die min of meer dezelfde bezorgdheden hebben als vele Britten. Laat ons dit debat ten gronde voeren, maar dan in de schoot van een hervormde EU. De EU kan er alleen maar beter van worden als we een gezond democratisch debat kunnen voeren waarin allerlei denkwijzen, ook de Britse, volwaardig aan bod komen.”

Historische vriendschap

Geert Bourgeois roept de Britten daarom op bij de Europese Unie te blijven na 29 maart. “Ik doe hier dan ook, in het bijzijn van een groot deel van de internationale gemeenschap, een uitdrukkelijke, en bijzonder warme oproep aan mijn collega’s Britse politici om niet uit de EU te stappen. Koester onze historische en blijvende vriendschapsbanden, blijf genieten van de economische schaalvoordelen, blijf een van de grote tenoren in de EU en bijgevolg ook op het wereldtoneel. Blijf gewoon bij ons.”