Concreet mogen de federale adviseurs niets anders doen dan hun kennis en ervaring ter beschikking stellen van de federale minister van Buitenlandse Zaken, van de diplomatieke en consulaire posthoofden en van de vertegenwoordigers van de gewesten, indien die laatsten dat wensen. Spelen de adviseurs toch een actievere rol, dan stellen zij bevoegdheidsoverschrijdende handelingen, zo oordeelt de Raad van State.

Bedrijven tevreden over Vlaamse handelsrelaties

"Voor onze Vlaamse diplomaten en economische vertegenwoordigers, maar in de eerste plaats voor onze Vlaamse bedrijven, is dit oordeel belangrijk. Want Vlaanderen leeft van de export. Hoewel de samenwerking op het terrein tussen de Belgische ambassades en de deelstaatvertegenwoordigers vrij goed verloopt, zitten de knowhow, de ervaring en het netwerk voor het ondersteunen van bedrijven ontegensprekelijk bij de deelstaten. Flanders Investment & Trade geniet daarvoor een hele grote waardering bij onze bedrijven, met een tevredenheid van meer dan negentig procent. Het is dan ook logisch dat dat Vlaams Agentschap de externe relaties met de internationale bedrijfswereld onderhoudt", besluit Bourgeois.