Europese richtlijn loontransparantie doet meer kwaad dan goed

Door Geert Bourgeois, Assita Kanko op 29 maart 2023, over deze onderwerpen: Europees beleid, Gelijke kansen
Vrouwenrechten en emancipatie

Het Europees Parlement stemt over een Europese wet over loontransparantie. De doelstelling is om het loonverschil tussen mannen en vrouwen weg te werken. Geert Bourgeois: “Voor de N-VA is ‘gelijk loon voor gelijk werk’ vanzelfsprekend een prioriteit, maar een verplichte loontransparantie zal de loonkloof niet dichten en doet meer kwaad dan goed.” De N-VA onthield zich bij de stemming.

Voor Europees Parlementslid Assita Kanko is het allereerst belangrijk om loonverschillen niet automatisch te linken aan genderdiscriminatie. “Natuurlijk moet de loonkloof zo snel mogelijk worden gedicht, maar we mogen niet over het hoofd zien dat er veel verschillende factoren meespelen bij discriminatie op de werkvloer, zoals de onevenwichtige verdeling van huishoudelijke en zorgtaken en ook onvoldoende kinderopvang. Het is voor veel vrouwen permanent bergop fietsen zowel op het werk als thuis. Die maatschappelijke oorzaken moeten we ook blootleggen en aanpakken als samenleving.”

Extra regeldruk

Bovendien veroorzaakt deze richtlijn buitensporig veel extra administratieve lasten voor onze bedrijven zonder de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt wezenlijk te verbeteren. “Zo creëert de EU andermaal een rits aan transparantie, rapportage- en evaluatieverplichtingen terwijl ondernemingen in Europa al gebukt gaan onder extreme regeldruk ten nadele van hun wereldwijde concurrenten”, aldus Geert Bourgeois.

Oneigenlijke vergelijkingen

Tot slot kan deze richtlijn de reputatie van en de werkrelaties binnen bedrijven onnodig schaden. Oneigenlijke vergelijkingen kunnen voor onnodige spanningen of onbillijke vorderingen zorgen, bijvoorbeeld tussen werknemers van een andere onderneming of die in een latere, andere, socio-economische context aangenomen zijn. Werkgevers moeten het recht behouden hun werknemers te belonen voor hun inzet en prestaties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is