Internationale handel kan de welvaart én de duurzaamheid tussen handelspartners ten goede komen. Handelsakkoorden zijn er in de eerste plaats om de handel te stimuleren en jobs te creëren. Ze zijn voor de EU ook een hefboom voor mensenrechten, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid. Daarom is het belangrijk dat de duurzaamheidsdoelstellingen afgestemd worden op het partnerland in kwestie.

Geen ‘gouden standaard’

“Er bestaat geen ‘gouden standaard’ voor duurzaamheidsdoelstellingen die in elk mogelijk akkoord kunnen worden toegepast. Dit dient op maat te zijn van de specifieke uitdagingen van elk partnerland. Zo kunnen de doelstellingen die we vooropstellen voor Nieuw-Zeeland niet dezelfde zijn als voor minder ontwikkelde landen”, aldus Geert Bourgeois.

Sancties slechts als ultieme remedie

Dialoog en eventueel bemiddeling dienen steeds voorop te staan. Het gaat in dergelijke handelsakkoorden steeds om partners, op voet van gelijkwaardigheid, waarmee we problemen moeten uitpraten. Sancties kunnen slechts als ultieme remedie ingezet worden.

Geert Bourgeois: “In plaats van zich te verlaten op strafmaatregelen, moet de EU in de eerste plaats meer focussen op de potentiële en positieve gevolgen van handelsovereenkomsten voor onze welvaart en onze open strategische autonomie.”