Het Herstelfonds is het Europese antwoord op coronacrisis. Het voorstel, dat Next Generation EU gedoopt werd, is het startpunt van onderhandelingen over een hele reeks van uitgavenprogramma's die de komende jaren het EU-beleid vorm zal geven.

Verantwoordelijkheid en solidariteit, in die volgorde

De N-VA is van oordeel dat ondersteuning door overheden efficiënt moet zijn. Dat geldt ook voor het Europees Herstelpakket, zegt Europees N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois. “De Unie is gebouwd op verantwoordelijkheid en solidariteit en wel in die volgorde. De middelen moeten terecht komen waar ze nodig zijn. En ze moeten gekoppeld worden aan voorwaarden, zoals hervormingen in de arbeidsmarkt en het economisch weefsel. Wij zullen er zeer sterk op toekijken dat het geld gaat naar investeringen gericht op de toekomst en niet naar lopende uitgaven.”

De N-VA-parlementsleden tonen zich kritisch ten aanzien van de verdeling van de middelen uit het pakket. Die zit met maar liefst twee derde aan subsidies en slechts één derde aan leningen compleet scheef.

Stolp over Europees bedrijfsweefsel

N-VA-Europarlementslid Johan Van Overtveldt hield een pleidooi voor de bescherming van bedrijven én van mensen die werken en sparen. De versterking van de interne markt noemt hij een absolute noodzaak is. Hij pleit voor een tijdelijke stolp over ons bedrijfsweefsel. “De Chinese investeringsmaatschappij heeft een oorlogskas aangelegd van 1.000 miljard dollar en is op zoek naar interessante activa. Dat geldt ook voor andere grote internationale groepen. Europa moet nu in actie komen om onze vele mooie, beloftevolle en innovatieve bedrijven te beschermen tegen vijandige overnames.”

Geen Europese belastingen

Tegelijk met de discussie over het Herstelfonds, moet nu ook de discussie gevoerd worden over de financiering ervan. De N-VA-delegatie wil geen Europese belastingen. “Wat zeker onaanvaardbaar is, is de suggestie van de Commissie om een ‘interne markt taks’ te heffen”, aldus Geert Bourgeois. “Dat zal de grootste verwezenlijking van de EU, namelijk de interne markt, onderuithalen. In tegenstelling tot wat Von der Leyen zegt, is dat geen stap vooruit, maar twee stappen achteruit.”

Faire bijdrage van internetreuzen

Van Overtveldt vindt ook dat mensen die werken en gespaard hebben de rekening niet voorgeschoteld mogen krijgen. “Ik doe een oproep om het momentum aan te grijpen om een langlopend debat te beslechten: het wordt tijd dat de grote internetreuzen een faire bijdrage leveren aan het herstel. Ze hebben daar zelf ook alle belang bij.  Deze digitale giganten moeten een correcte bijdrage leveren op de plaats waar ze de activiteit uitoefenen.”

Volgende generatie mag niet de grote verliezer zijn

De voorstellen tot terugbetaling in dit maatregelenpakket moeten zich volgens Europees parlementslid Assita Kanko toespitsen op inspanningen die, door een realistische bril bekeken, kunnen worden volgehouden. Niet louter de komende paar weken, maar de komende jaren. “Hoewel op korte termijn onze werknemers en onze bedrijven bescherming behoeven om te overleven, moet het herstel in Europa op lange termijn gericht zijn op het stimuleren van groei en innovatie. Dit herstelpakket zit zo in elkaar dat iedereen van de tafel kan opstaan met de gedachte dat hij of zij een overwinning heeft binnengesleept, maar als we niet opletten zullen de toekomstige eenheid van de EU en het levensonderhoud van de volgende generatie kiezers en belastingbetalers de grote verliezers zijn”, besluit Kanko.