De erfgoedlening is een bijkomende stimulans om nieuwe investeringsprojecten in onroerend erfgoed op te starten, naast de bestaande klassieke premies en de nieuwe fiscale regels voor uitgaven voor onderhoud en restauratie, zoals de vermindering van de verkooprechten en de schenkbelasting. Zowel particulieren als ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen kunnen zo’n lening voor een bedrag tot 250.000 euro aanvragen, tegen een gunstige intrestvoet van één procent (in 2017). Particulieren kunnen die lening bovendien cumuleren met een erfgoedpremie. Het Participatiefonds Vlaanderen staat in voor de verwerking van de aanvragen en opvolging van de toegekende erfgoedleningen.

Ook crowdfunding stimuleren

De restauratie van onroerend erfgoed gebeurt steeds vaker ook via publieksfinanciering. Een voorbeeld is de Hofkamer, een 18de-eeuwse pronkkamer in Antwerpen die volledig gerestaureerd werd, voornamelijk met subsidies maar ook dankzij giften van particulieren. “Ik hoop dat het zoeken naar crowdfunding voor dit soort projecten in de toekomst nog vaker gebeurt”, besluit Bourgeois. “Het potentieel aan kapitaal is er en ook de nodige fiscale instrumenten zijn intussen aanwezig.”