Een bloeiende economie met werkbaar werk

Door Philippe Muyters, Geert Bourgeois op 14 december 2018, over deze onderwerpen: Werken, Welzijn
3 mannen met helm aan het werk

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners schakelen een versnelling hoger rond werkbaar werk. Ze slaan de handen in elkaar voor een actieplan dat moet ondernemingen moet sensibiliseren en inspireren om aan de slag te gaan met een echt beleid inzake werkbaar werk. In de eerste plaats ligt de focus op de vergaring en deling van kennis over het thema. Het gaat zowel over algemene maatschappelijke trends als over meer specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld de rol van digitalisering en robotisering. De opgebouwde kennis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld via werkbaarwerk.be.

Werkbaarheidscheque

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters geeft de werkgevers een duwtje in de rug met onder meer de werkbaarheidscheque. Bedrijven kunnen maximaal beroep doen op die cheque van 10.000 euro om knelpunten inzake werkbaar werk in kaart te brengen binnen hun organisatie. “Het komt er in de eerste plaats al op aan dat bedrijven zich bewust zijn van een eventuele problematiek. Door op individueel bedrijfsniveau te meten en te scannen, brengen we dat aan de oppervlakte en zorgen we ervoor dat gerichte acties en oplossingen op maat van het bedrijf genomen kunnen worden”, zegt minister Muyters.

Aangename werkplaats

Vlaams minister-president Geert Bourgeois hoopt dat de werkgevers het actieplan aangrijpen om zelf aan de slag te gaan. “Door concrete, soms heel kleine praktische maatregelen te nemen, kunnen de arbeidsomstandigheden vaak al duurzaam verbeteren. Het is aan de werkgever om te streven naar een community in het bedrijf, zodat het een aangename werkplaats is waar mensen graag en met passie aan de slag gaan. Zo zorgen we samen voor een nog beter functionerende arbeidsmarkt en bloeiende economie, vandaag en morgen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is