Volgens N-VA-Europarlementsleden Assita Kanko en Geert Bourgeois evolueren we onmiskenbaar naar een permanente defensiesamenwerking met alle Europese lidstaten. Enkel zo kan Europa krachtig en strategisch autonoom zijn. Een sterk partnerschap tussen de EU en de NAVO enerzijds en de EU en de VK na de Brexit anderzijds, zijn daarbij onontbeerlijk.

Een geopolitieke commissie

Commissievoorzitter von der Leyen lanceerde bij haar aantreden het concept van een ‘geopolitieke commissie’, die het buitenlandse beleid van de EU zou versterken. “Prima zo”, aldus Assita Kanko. “Het wereldtoneel is een scenario dat dagelijks wordt herschreven. De EU moet in dat schouwspel de belangen van haar burgers kunnen verdedigen, haar waarden uitdragen in haar buitenlands beleid en haar eigen toekomst in handen houden. Dit komt alle lidstaten ten goede, zeker het sterk op het buitenland en exportgerichte Vlaanderen.”

Eenparigheid over inzetten van troepen

In de toekomstconferentie over de EU moet het debat over een gekwalificeerde meerderheid bij fundamentele beslissingen in gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid gevoerd worden. Deze fundamentele beslissingen kunnen gaan over het inzetten van troepen voor oorlog, en deze beslissingen moeten eenparig genomen worden, vindt Geert Bourgeois.

Autonome beslissingen

De N-VA vindt wel dat lidstaten ook vrij moeten zijn autonome beslissingen te maken. “De resolutie geeft duidelijk aan dat lidstaten hun eigen veiligheids- en defensiebeleid kunnen blijven bepalen, dit is inderdaad een zaak van de lid- en deelstaatdemocratie”, aldus Geert Bourgeois.

Tegen jihadistisch geweld

De N-VA stelde zelf enkele aanpassingen voor op de resolutie. Zo vroeg Kanko om op te treden tegen het jihadistische geweld in Burkina Faso en richt zich op de hele Sahelregio. Deze aapassing werd goedgekeurd. “Het is een kruidvat. Als dat ontploft, zullen de gevolgen ook in Europa merkbaar zijn. Dan staan we terug voor een enorme asielcrisis”, waarschuwt Assita.