Niemand betwist dat de overheid in elke lidstaat steun verleent voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat gebeurt heus niet alleen voor farmabedrijven, zegt Europarlementslid Bourgeois. “Als O&O tot nieuwe producten, nieuwe productiemethoden, energie- en CO2-besparingen leidt, wordt iedereen daar beter van. Bovendien is O&O onze wissel op toekomstige welvaart. Tot nu toe is evenwel niet bekend gemaakt welke concrete steun in deze verleend is.”

Huzarenstukje van de farma

Maar het zijn en blijven deze farmabedrijven die een huzarenstukje gepleegd hebben door op minder dan een jaar werkzame vaccins te ontwikkelen, vervolgt Bourgeois. “Hun medewerkers leverden en leveren uiterst zware inspanningen voor ontwikkeling en op korte tijd ongeziene productie. Dit zou gepaste gevoelens van trots en dankbaarheid moeten oproepen.”

Ongepaste linkse eis

De linkse eis (sp.a, Open VLD) om de farmabedrijven te verplichten hun knowhow af te staan om de vaccins generisch te laten fabriceren, noemt Bourgeois ongepast. “Afgezien van de praktische onhaalbaarheid, is dit een voorstel dat een aanval inhoudt op ons sterk welvaartsmodel en neerkomt op een brutale onteigening. “

Leveren tegen kostprijs

Bovendien vergeten deze partijen dat de verguisde farmabedrijven hun maatschappelijke bijdrage leveren aan het Covax-programma om de landen in ontwikkeling aan vaccins te helpen. AstraZeneca levert aan Noord en Zuid zelfs tegen kostprijs, aldus Bourgeois.

Inspannings- maar geen resultaatsverbintenis

De EU beweert nu te weinig vaccins aangeleverd te krijgen, maar heeft zelf boter op het hoofd, zegt Bourgeois. “Lezing van het contract leert echter dat het net zoals met Curevac om een inspanningsverbintenis gaat. De EU bedong geen afgelijnde resultaatsverbintenis. Anderzijds heeft de EU er zich contractueel toe verbonden om AstraZeneca te ondersteunen in de ontwikkeling van het vaccin.”

“De conclusie is duidelijk: beide partijen moeten een einde maken aan dit brokkenparcours en tot een oplossing in der minne komen in ieders belang”, besluit Geert Bourgeois.