In augustus bleken 26.478 landgenoten ingeschreven te zijn in de consulaire bevolkingsregisters in Londen. Volgens de Vlaamse Regering is dat echter niet het exacte aantal. “Schattingen gaan eerder uit van ongeveer 35.000. Ongeveer zeventig procent zou in de ‘Greater London Area’ leven en werken. Het gaat dan vooral om Vlamingen die hoogopgeleid zijn”, aldus Vanlouwe. Omgekeerd wordt het aantal Britten dat in ons land verblijft op ongeveer 30.000 geschat.

Rechtszekerheid tijdens en na brexit

De Vlaamse Regering wil dat de rechten worden beschermd op basis van het beginsel van wederkerigheid. Er moet dus gelijktijdig worden onderhandeld over de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britten in de Europese Unie. “De Vlaamse Regering houdt ook nauwgezet de situatie van zelfstandigen, grensarbeiders en gedetacheerden in het oog. Terecht, aangezien de meeste Vlamingen in het Verenigd Koninkrijk tot die categorieën behoren”, besluit Vanlouwe.