Het actieplan steunt op vier pijlers:

 1. Een Brexit Helpdesk
  Om Vlaamse kmo’s zonder exportervaring te helpen verhoogt de Vlaamse Regering het budget van Flanders Investment & Trade (FIT) met 1,9 miljoen euro om de bedrijven te ondersteunen. Het bestaande meldpunt wordt omgevormd tot een gecentraliseerde Brexit Helpdesk. Nadien volgt nog een Brexit Roadshow in Zeebrugge, die focust op eventuele douane-formaliteiten.
   
 2. Proactieve Vlaamse standpuntbepaling
  De regering verlengt de versterking van het Departement Buitenlandse Zaken. Tijdelijke experten in Londen en Brussel verzekeren een proactieve belangenbehartiging en staan in voor een nauwe afstemming met andere bestuursniveaus en stakeholders tijdens de brexit-onderhandelingen.
   
 3. Compenserende maatregelen
  De regering vraagt compenserende maatregelen bij het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting van de EU. De huidige voorstellen van de Europese Commissie zijn brexit-blind. De Commissie moet mechanismen creëren om getroffen regio’s en bedrijven bij te staan.
   
 4. Een proactieve investeringsstrategie naar buitenlandse investeerders
  Hoe negatief de brexit ook is, Vlaanderen moet zijn ogen open houden voor investeringsopportuniteiten die de brexit biedt. Als vierde pijler van het Actieplan promoot de regering Vlaanderen als een draaischijf en een investeringslocatie met heel veel troeven in de Anglo-Europese handel. FIT werkt hiervoor aan een marketingstrategie. We versterken ook het personeelsbestand van FIT.

“De brexit zal hoe dan ook gevolgen hebben voor de Vlaamse export. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde grootste exportmarkt met een jaarbedrag van bijna 28 miljard euro. Met het Brexit-Actieplan willen we onze Vlaamse bedrijven helpen om zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden”, besluit minister-president Geert Bourgeois.