Na 5 jaar komt er hopelijk een einde aan een lange periode van moeizame onderhandelingen met veel rechtsonzekerheid voor burgers en bedrijven. Een startschot voor een nieuw hoofdstuk. “Het wordt nu zaak om het handels- en samenwerkingsakkoord zo pragmatisch en flexibel mogelijk uit te voeren, uiteraard met volle respect voor het Goede Vrijdagakkoord en de eenheid van de Europese interne markt”, aldus Geert Bourgeois.

Prioriteiten

Vooreerst dienen alle partijen het Goede Vrijdagakkoord veilig te stellen. De spanningen in Noord-Ierland moeten zo snel mogelijk de-escaleren. Op korte termijn moet een gezamenlijke, efficiënte oplossing gevonden worden voor de afgesproken douanecontroles, zoals geregeld in het Terugtrekkingsakkoord. “Er is nu al een beduidende terugval van onze export. Wellicht heeft dit ook met de pandemie te maken, maar de Brexit heeft overduidelijk een negatief effect met in- en uitklaringskosten, douane- en fytosanitaire controles, btw-heffing, regels van oorsprong, koersdaling van de pond …  En dan moet de uitrol van de Britse douanecontroles nog volgen.”

Werk maken van douanecontroles

Geert Bourgeois moedigt de Europese Commissie en de Britse regering aan om snel werk te maken van de douanecontroles en ziet daartoe meerdere oplossingen:

  • Doorgedreven digitalisering van de douanecontroles;
  • Gebruik maken van een systeem voor ‘Trusted economic operators’, waardoor bepaalde bedrijven die veel exporteren en voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen slechts te maken krijgen met steekproefsgewijze controles;
  • Voorafgaande inklaring: zo veel mogelijk controles vooraf laten doen (‘green lanes’);
  • Wederzijdse erkenning van veterinaire controles.

“Als lid van de ‘UK Coordination Group’ in het Europees Parlement kan en zal ik er nauw op toezien dat de bestaande handelsbarrières blijvend gemonitord en zo veel als mogelijk weggewerkt worden en dat we toekomstige nieuwe barrières, zeker voor onze kmo’s, zo snel mogelijk aanpakken”, zegt Bourgeois.

Beter een goede buur dan een verre vriend

Met het oog op de toekomst en mogelijk blijvende samenwerkingen op tal van andere domeinen is Bourgeois bijzonder verheugd met de oprichting van de ‘EU-UK Parliamentary Assembly’. Dit nieuw overlegorgaan tussen het Europees Parlement en het Britse House of Commons en House of Lords kan mits een duurzaam en structureel overleg leiden tot intense relaties met onze dichtste buur en partner. “Het vertrek van de Britten is voor ons niet louter een economisch verlies. Onder het motto ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is het in beider belang om de samenwerking verder te zetten en zelfs te versterken. Niet het minst in domeinen als buitenlands beleid, veiligheid, migratie, grensbeheer, transport, de Noordzee, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs”, besluit Bourgeois.

Beluister Geert Bourgeois over het Brexit-akkoord in De Ochtend op Radio 1