Rampzalig voor Vlaanderen

Vanaf de eerste dag werd meteen duidelijk dat de brexit in elke vorm rampzalig is voor onze Vlaamse economie. Uit een impactstudie die de minister-president bestelde en uit een studie van de KU Leuven blijkt dat een harde brexit 28.000 banen zou kosten en het Vlaams bruto binnenlands product met 2,6 procent zou dalen. Dat kan Vlaanderen niet alleen absorberen.

Pleidooi voor maatregelen

De minister-president vindt het de taak van de EU om haar bedrijven te beschermen tegen de zware gevolgen van externe oorzaken zoals een no-deal brexit en herhaalt zijn pleidooi voor gepaste maatregelen vanuit de EU zoals:

  • een brexit-aanpassingsfonds om de meest getroffen economieën te ondersteunen.
  • een uitbreiding van het toepassingsbereik van het Europees globalisatiefonds. Momenteel kunnen enkel grote bedrijven met meer dan 500 werknemers daar een beroep op doen wanneer ze grote verliezen lijden door externe factoren, maar ook kleinere ondernemingen moeten daar van kunnen genieten.
  • een versterking van het Europees programma voor kmo’s (COSME)
  • een gerichte versoepeling van de Europese staatsteunregels indien nodig.

Tot slot roept Vlaams minister-president Geert Bourgeois ook premier Charles Michel op om met volle kracht steun te verlenen door deze maatregelen prioritair te bepleiten op Europees niveau.