Iedereen is overtuigd van de noodzaak van een duurzame transitie voor de Europese Unie.  Maar die transitie moet meer zijn dan enkel duurzaam, ze moet ook de nodige zekerheid bieden, jobs vrijwaren en betaalbaar zijn”, zegt Johan Van Overtveldt, die het dossier voor de N-VA-delegatie volgt.

Hervorming emissiehandelssysteem (ETS)

Bij de stemming op 8 juni stemde de N-VA tegen. Voornamelijk omwille van het onrealistische ambitieniveau en de impact van de stijgende koolstofprijs op de elektriciteitsprijs en de factuur voor burgers en bedrijven. Ook de uitbreiding van het emissiehandelssysteem naar gebouwen en transport is voor de N-VA onaanvaardbaar. Deze twee problemen blijven ook in de nieuwe teksten bestaan.

Voor wat de uitfasering van de vrije rechten voor het koolstofmechanisme aan de grens betreft, houdt de N-VA vast aan 2034 zoals voorgesteld door de Europese Commissie en dus niet al vanaf 2032. De N-VA heeft zich dus onthouden. “We zijn voorstander van de maatregel, maar ze nieuw en moet dus omzichtig worden ingevoerd”, aldus Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider en coördinator van de Commissie voor Internationale Handel. “We vragen een omstandige evaluatie en monitoring van het effect op het bedrijfsleven. Jobs en concurrentiekracht mogen niet verloren gaan.”

Sociaal Klimaatfonds gebouwd op drijfzand

De N-VA deelt de bezorgdheid over de sociale impact van het klimaatbeleid. De creatie van een Europees fonds om dit op te vangen is echter een fundamenteel foute keuze is.  Sociaal beleid voeren is een taak van de lidstaten. De N-VA pleit voor een decentrale en gerichte aanpak. De financiering van dit fonds is gebouwd op drijfzand, aangezien het rekent op de opbrengsten van de emissiehandel voor gebouwen en transport, waarvan de uitwerking nog onbekend is. Ten slotte komt dit fonds bovenop bestaande herverdelingsmechanismen en dreigt het vooral en grabbelton te worden waarbij Vlaanderen een nettobetaler wordt. Om al deze redenen stemde de N-VA finaal tegen.  

Greenflation

De huidige inflatie wordt niet enkel gedreven door de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en door de verstoring van de globale aanvoerlijnen als gevolg van de pandemie. We hebben ook te maken met ‘greenflation”: de opwaartse druk op het prijsniveau door de transitie naar een groene economie”, zegt Van Overtveldt.

Het gaat dan over alsmaar stijgende grondstoffenprijzen van zeldzame metalen en andere benodigdheden. We zien ook dat onze infrastructuur onvoldoende is aangepast, en ook daar zullen enorme investeringen moeten gebeuren. Een verdere versnelling van dit proces zal die greenflation enkel verder doen toenemen en nog grotere gevolgen hebben op de prijzen, die al onder druk staan.

Opbod aan klimaatdoelstellingen

Ik vind het ronduit zorgwekkend dat bepaalde groepen in het parlement zichzelf blijven verliezen in een opbod aan klimaatdoelstellingen. Die torenhoge ambitie gaat de burger straks geld kosten in de vorm van hoge lasten. En dat op een moment dat de koopkracht al zwaar onder druk staat. Ik roep de Commissie dus op om oplossingen te zoeken om tot energie-onafhankelijkheid te komen. En dus niet om de crisis aan te grijpen om de groene transitie te versnellen met verder stijgende prijzen tot gevolg”, besluit Van Overtveldt.