Vlaanderen bij Europese top

Geert Bourgeois sprak de Vlaamse ambitie uit om tot de Europese top te behoren. “Wij moeten de ambitie hebben om in alle maatschappelijke domeinen te excelleren”, betoogde de minister-president. Dat betekent extra middelen voor onder meer onderzoek en ontwikkeling, zorg, mobiliteit en onderwijs. “Op die ambitie om uit te blinken is de begroting voor 2019 gebouwd. Zo blijven we werken aan een welvarend, innovatief en sociaal Vlaanderen”, zei Geert Bourgeois.

Lees hier de volledige Septemberverklaring van Geert Bourgeois.
Luister hier hoe Geert Bourgeois zijn Septemberverklaring toelicht bij VTM.