Voorlopige bescherming van de middenschool met overdekte binnenplaats in Vilvoorde

Door Geert Bourgeois op 7 februari 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de middenschool met overdekte binnenplaats voorlopig beschermd als monument.

De middenschool in Vilvoorde herinnert ons aan het belang van de eerste schoolstrijd. De imposante gevel van het gebouw en de rijkelijke versiering in neo-Vlaamserenaissancestijl gaf legitimiteit aan het openbaar onderwijs. Het geeft een goed beeld van de laat negentiende-eeuwse scholenbouw”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

De monumentale middenschool in Vilvoorde werd in 1884-1885 gebouwd in de nieuwe stationswijk. De bouw van de school kaderde binnen de eerste schoolstrijd (1878-1884).

Het onderwijs en de oprichting van een officieel onderwijsnet (naast het katholieke net) is een van de felst bevochten politieke kwesties in het 19de-eeuwse België. Toen de liberaal Pierre Van Humbeeck in 1878 benoemd werd als eerste minister van Openbaar Onderwijs, escaleerde dit tot de eerste schoolstrijd (1878-1884).

Ook in Vilvoorde ijverden de liberalen voor een officieel onderwijsnet, en in 1884-1885 resulteerde dat in de bouw van een middelbare jongensschool. Met uitzondering van een tijdelijke inrichting als militair hospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog, is dit gebouw tot op vandaag in gebruik als school.

Hoewel het gebouw in het midden van de twintigste eeuw een vrij grondige renovatie onderging, blijft het in de eerste plaats een herkenbaar voorbeeld van laat negentiende-eeuwse scholenbouw. De gevel is imposant en rijkelijk versierd in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gekenmerkt door de combinatie van rode baksteen met natuursteen. Deze vormgeving was ingegeven door een zowel romantisch als economisch nationalisme (het gebruik van nationale bouwmaterialen). Het vlakbij gelegen station is trouwens in een gelijkaardige architectuur opgetrokken.

In het interieur van de school bleef de grote centrale, met glas overdekte binnenplaats (préau) bewaard. Het is een multifunctionele ruimte die samen met de klaslokalen een onontbeerlijk onderdeel vormde van de ideale school in de late negentiende eeuw. Op de binnenplaats werd later een aangrijpend oorlogsmonument geplaatst voor de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog die verbonden waren aan de school.

Architect van het gebouw was Emile Desmedt, die jarenlang de rechterhand was van de befaamde architect Hendrik Beyaert. Desmedt was van 1883 tot 1887 stadsarchitect van Vilvoorde.

 

Procedure

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

 

Meer informatie over de procedure:

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/beschermd-onroerend-erfgo...

 

Meer informatie en foto’s over het gebouw in de inventaris onroerend erfgoed:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/70540

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is