Voorlopige bescherming van de grafheuvelgroep in Mol (Postel) als archeologische site

Door Geert Bourgeois op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de grafheuvelgroep van Mol (Postel) voorlopig beschermd als archeologische site.

De grafheuvels en de zone errond zijn bijzonder goed bewaard. De site is bovendien ingebed in een uitgestrekt landschap met tal van bewaarde relicten uit de brons- en ijzertijd. Het is dus belangrijk om deze uitzonderlijke site intact te bewaren. Op die manier krijgen archeologen in de toekomst de kans om met niet-invasieve methoden (bijvoorbeeld geofysisch onderzoek) de site te bestuderen”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Na onderzoek van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) is in 2016 in Mol een ongekend en zeer goed bewaard complex van grafheuvels uit de metaaltijden (brons- en/of ijzertijd) aan het licht gekomen.

Dit hoogtemodel is een recent instrument waarmee archeologen het terrein kunnen bestuderen zonder ter plaatse in de grond te wroeten. Het hoogtemodel is een gedetailleerde topografische opname van heel Vlaanderen, op basis van metingen met laserpulsen gestuurd vanuit en weer opgevangen door een vliegtuig (een techniek die ‘laseraltimetrie’ genoemd wordt). De precisie van dit instrument is heel hoog: tot op enkele centimeters in de hoogte nauwkeurig en met een horizontale resolutie van verscheidene meetpunten per vierkante meter. De hoogtekaart biedt een enorme schat aan nieuwe archeologische informatie.

De nieuw ontdekte grafheuvelgroep van Mol strekt zich uit over een lengte van ongeveer 250 meter. Het agentschap Onroerend Erfgoed evalueerde dit terrein.  In het verleden werden in de buurt van de abdij van Postel al meerdere grafheuvels uit de metaaltijden ontdekt en opgegraven. In de buurt van de grafheuvels toont het DHMV verschillende zogenaamde ‘Celtic Fields’, akkers uit de periode van de ijzertijd (800 tot 57 vóór Christus).

 

Procedure

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

 

Meer informatie over de procedure:

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/beschermd-onroerend-erfgo...

 

Foto’s en meer informatie over dit onroerend erfgoed in de inventaris en publicaties:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305871 

https://oar.onroerenderfgoed.be/item/457

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is